melisaki:

civilians threading their way through the ruins of Cologne

photo by Margaret Bourke-White, 1945

(via blushingcheekymonkey)